Skip to main content

SZARP ewoluuje!

Submitted by reksio on Wed, 2015/07/01 - 20:00

SZARP, od samego początku (pomijając krótki okres niemowlęctwa, gdy działał pod kontrolą systemu operacyjnego DOS) posiada architekturę bardzo, w swoim duchu, UNIX-ową. SZARP to kolekcja niezależnych procesów, z których każdy posiada (z grubsza) tylko jedno zadanie i, z założenia, ma je wykonywać idealnie :)

Evolving SZARP architecture!

Submitted by reksio on Wed, 2015/07/01 - 15:00

SZARP, since the very beginning (if we exclude short period of SZARP infancy, when it was running on multiple computers under DOS operating system) possesses architecture which is very UNIXy in its spirit. SZARP basically is a collection of processes/applications, where each of the processes is tasked with performing (mostly) one job - and (obviously) performing it well :).

Character encoding cleanup in SZARP

Submitted by tph on Mon, 2015/02/16 - 18:44

In the past half-year we did some profound cleanup in character encoding in SZARP. Many users may consider this as negligible, but in fact it could be a bit of hassle - especially for Polish users. What's the point? SZARP software has been developed continuously for over 15 years, so for sure one will find in it parts of code written a dozen or so years ago. In that time character encoding were not as straight forward as it is today. A series of standards, gathered in ISO/IEC 8859, were commonly used. Year 2006 brought a change - a character encoding UTF-8 (which implements Unicode standard) started gaining popularity and in a few years it has become the dominant for the World Wide Web. Again, what's the point? SZARP is using UTF-8 for some time...

Porządki w kodowaniu znaków w SZARP-ie

Submitted by tph on Thu, 2015/02/12 - 17:51

W minionym półroczu SZARP przeszedł gruntowne porządki związane z kodowaniem znaków. Rzecz pozornie bez znaczenia dla zwykłego użytkownika, ale w praktyce jednak nader często doskwierająca. O co chodzi?

Oprogramowanie SZARP jest aktywnie rozwijane już od przeszło 15 lat i co za tym idzie z pewnością znajdziemy w nim fragmenty kodu napisane te kilkanaście lat temu. W tamtym czasie do kodowania znaków narodowych (których w języku polskim nie brakuje) stosowano szereg rozproszonych standardów opisanych w normie ISO/IEC_8859. Rok 2006 przyniósł istotną zmianę - do użytku zaczął wchodzić, dziś powszechnie używany, jednolity system kodowania UTF-8 (implementujący standard Unicode). W czym rzecz? Przecież SZARP wspiera i używa kodowania UTF-8 nie od wczoraj...

SZARP for mobile devices

Submitted by abarcz on Tue, 2014/09/23 - 18:32

From now on SZARP supports mobile devices. The mobile version of SZARP Draw offers all the basic functionality: viewing graphs, split cursor mode, mean and summaric values, finding parameters and sets by name. We chose HTML5+JS as the core technology to ensure that the application would run on all mobile devices, on every OS (in particular, Android and Windows Phone are supported). The user interface has been redesigned to provide comfortable navigation even on small smartphone screens, using touch events.

SZARP na urządzenia mobilne

Submitted by abarcz on Tue, 2014/09/23 - 15:49

W ostatnich miesiącach SZARP został rozbudowany o wsparcie dla urządzeń mobilnych. Wersja mobilna programu przeglądającego udostępnia wszystkie podstawowe funkcje takie jak: przeglądanie wykresów, tryb rozdwojonego kursora, wartości średnie i sumaryczne, wyszukiwanie parametrów i zestawów po nazwach. Wersja mobilna została zaimplementowana w przenośnej technologii HTML5+JS, dzięki czemu może być uruchamiana na każdym urządzeniu mobilnym, niezależnie od systemu operacyjnego (w szczególności wspierane są systemy Android i Windows Phone).

Zerkając w przyszłość...

Submitted by reksio on Wed, 2013/11/06 - 22:49

Oj, strasznie zaniedbujemy Szanownych Czytelników witryny http://szarp.org, skąpo sącząc informacje ze świata SZARPa. Żeby chociaż trochę poprawić nasze notowania, śpieszymy z kolejnym wpisem. Dzisiaj mamy dla Was jeszcze ciepły, prosto z naszej kuźni, screenshot eksperymentalnej wersji programu draw3.

The taste of things to come...

Submitted by reksio on Tue, 2013/11/05 - 01:14

We've been severly neglecting readers of szarp.org over last serveral months and we're very sorry about that. To compensate for this, we decided to give you, our beloved readers, a little visual seak peek at what we've been up to recently.
So, lo and behold - draw3 and sz4 engine in action!

Przeprowadzka na githuba

Submitted by reksio on Sun, 2013/09/01 - 19:40

Podążając za najnowszymi trendami, SZARP przenosi swój kod źródłowy na github'a. Nowy URL projektu to https://github.com/Newterm/szarp. Zassać kod źródłowy SZARPa można używając np. takiej komendy:

git clone https://github.com/Newterm/szarp.git

Przypuszczalnie przez jakiś czas strona szarp.sf.net zostanie aktywna, jednak nie planujemy jej aktualizować - wszelkie nowe zmiany będą trafiały na githuba.

SZARP moves to github

Submitted by reksio on Mon, 2013/07/08 - 01:00

Following latest trends, SZARP project is moving its source code repository to github.
The new project's URL is https://github.com/Newterm/szarp. In order to fetch SZARP's source code use command:

git clone https://github.com/Newterm/szarp.git

We'll keep our sourceforge repository for some time, however we do not plan to commit any new stuff in there.

Pages

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes