6.2. Składnia formuł typu RPN

Składnia formuł typu RPN jest bardzo podobna do składni formuł typu RPN-DRAWDEFINABLE (patrz Sekcja 6.1). Sposób ich obliczania jest identyczny, a jedyne różnice występują w dostępnym zestawie funkcji. Różnice te są następujące: