6.4.2. Wykaz dostępnych funkcji

W skryptach LUA dostępne są następujące funkcje: