5.3.2. Narzędzia do plików XML

Biblioteka IPK używa bibliotek libxml2 i libxslt (www.xmlsoft.org). Wraz z nimi udostępniane są dwa narzędzia:

Należy zwrócić uwagę, że stworzone do manipulacji na konfiguracji szablony XSLT wchodzące w skład dystrybucji SZARP'a były testowane tylko z przy użyciu jako procesora XSLT programu xsltproc. Nie jest wykluczone, że zawierają one błędy, które mogą się ujawnić przy użyciu innego procesora.

Poza wymienionymi istnieje wiele innych narzędzi, w szczególności przeglądarek i edytorów XML, umożliwiających łatwiejszą pracę, zwłaszcza z dużymi konfiguracjami, gdy ważna jest możliwość graficznej prezentacji struktury pliku. Warto wiedzieć, że edytor XML jest wbudowany np. w przeglądarkę Mozilla (menu Tools -> Web development -> DOM inspector).