4.1.5. Funkcje

Aktualnie zaimplementowane funkcje: