14.2. Konfiguracja programu.

Program czyta konfigurację z sekcji sss pliku szarp.cfg. Obsługiwane opcje:

Wszystkie w/w opcję są obowiązkowe.

Na serwerze (mirrorze) instalujemy również paczkę szarp-sss. Zainstaluje ona dwa skrypty. update_ssuserdb.sh i sss_bases.pl. Pierwszy jest odpalany z crona co 15 min i aktualizuje bazę użytkowników, wiec wszystkie wprowadzone zmiany przez interfejs www, będą zaktualizowane na wszystkich mirrorach za 15 minut. Drugi skrypt tworzy listę baz dostępnych na danym mirrorze raz na dobę (coś około północy).

Na początku możemy odpalić skrypty ręcznie, ponieważ interfejs www wymaga obecności pliku sss_bases w /opt/szarp/PREFIX/. Inaczej po dodaniu serwera nie zobaczymy go na liście serwerów na głównej stronie.