14.3. Baza użytkowników.

Baza użytkowników ma postać pliku XML'owego. Ścieżka do tego pliku powinna zostać podana w sekcji sss pliku szarp.cfg. Przykładowa zawartość pliku:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<users xmlns="http://www.praterm.com.pl/SZARP/sync-users">
  <user name="user" password="098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6" basedir="/opt/szarp" sync="btw[1-2]" hwkey="" expired="-1" server="prat"/>
  <user name="user2" password="ad0234829205b9033196ba818f7a872b" basedir="/opt/szarp" sync="szw1" hwkey="ef393056f5" expired="20060811" server="kato"/>
  <server name="prat" ip="62.233.142.85"/>
  <server name="kato" ip="222.222.222.1"/>
</users>
Pojedynczego użytkownika opisuje element user. Wszystkie pokazane na przykładzie atrybuty tego elementu są obowiązkowe, a ich znaczenie następujące:

Pojedynczy server opisuje element server. Wszystkie pokazane na przykładzie atrybuty tego elementu są obowiązkowe, a ich znaczenie następujące:

Po zmianie zawartości bazy użytkowników należy wysłać do programu SSS sygnał HUP, co spowoduje wczytanie zaktualizowanej wersji bazy.