13.4.2. Instalacja i konfiguracja serwera ISL

W przypadku instalacji korzystających ze wsparcia firmy Praterm serwer ISL zwykle będzie zainstalowany i skonfigurowany. Zrobienie tego we własnym zakresie jest także dość proste.

Serwer ISL instalujemy na maszynie, na której zainstalowany i uruchomiony jest system SZARP - zakładam, że jest to komputer z Debianem. Instalacja sprowadza się do zainstalowania za pomocą komendy np. apt-get pakietu szarp-xsltd (wymagane są uprawnienia administratora):

# apt-get install szarp-xsltd

Jako zależności zainstalowany zostanie pakiet szarp-paramd oraz serwer Apache wraz z modułem mod-python. Do konfiguracji serwera Apache zostanie dodany site (czyli logiczny serwer) obsługujący ISL, na porcie 8083. Plik konfiguracyjny serwera Apache to /etc/apache2/sites-available/szarp, będący linkiem na plik /opt/szarp/resources/xsltd/apache2-szarp.

Następnie musimy upewnić się, że w konfiguracji systemu SZARP włączone jest uruchamianie programów paramd i tworzenie linku do konfiguracji dla serwera ISL. W pliku /etc/szarp/parstart.cfg sprawdzamy, czy w pierwszej sekcji (przeznaczonej dla serwera) zmienne PARAMD i XSLTD ustawione są na 1. Jeśli nie, zmieniamy ich wartość a następnie restartujemy oprogramowanie SZARP za pomocą komendy (wymagane są uprawnienia administratora):

# /etc/init.d/parstart restart
Jeśli serwer Apache był wcześniej zainstalowany, także może być koniecznie jego przeładowanie:
# /etc/init.d/apache2 reload

Po restarcie SZARP'a katalog /etc/szarp/default powinien być linkiem na katalog z konfiguracją SZARP'a, czyli /opt/szarp/prefix, gdzie prefix oznacza unikalny identyfikator konfiguracji, podany przy konfiguracji pakietu szarp-server (w przypadku "ciepłowniczych" instalacji SZARP jest to zwykle czteroliterowy skrót nazwy miasta, np. prza dla Przasnysza). W tym katalogu, w podkatalogu config/isl będziemy umieszczać schematy ISL.

Dodatkowo wszystkie pliki w katalogu /opt/szarp/prefix/config o nazwie odpowiadającej wzorcowi *.apache zostaną wczytane do pliku konfiguracyjnego serwera Apache. Pozwala to na ustawienie dodatkowych opcji. Przykładowy plik index.apache ustala przekierowania domyślnie ładowanej strony - domyślnie ładowany będzie plik schemat.isl:

RewriteRule ^/isl/$ /isl/schemat.isl [R,L]
RewriteRule ^/isl$ /isl/schemat.isl [R,L]
RewriteRule ^/$ /isl/schemat.isl [R,L]
RewriteRule ^/isl/index.html$ /isl/schemat.isl [R,L]
Po zmianach w pliku należy przeładować serwer Apache komendą:
# /etc/init.d/apache2 reload

Innym istotnym plikiem, którego lokalizację warto zapamiętać, jest plik /opt/szarp/prefix/config/params.xml, zawierający konfigurację serwera SZARP dla danego serwera.