3. Niezawodność

Nawet najnowocześniejsze systemy charakteryzujące się największymi możliwościami przetwarzania informacji, najlepszymi wskaźnikami wydajności, intuicyjnymi narzędziami obsługi prostymi w opanowaniu przez użytkownika, możliwością łatwej rozbudowy i wieloma innymi atrakcyjnymi cechami, są praktycznie bezużyteczne, jeżeli nie są w zadowalającym stopniu niezawodne. Najlepszy nawet system, który uległ awarii, jest gorszy od każdego innego, który pracuje. Specyficzne warunki panujące w ciepłowniach (wysokie zapylenie, niestabilność i zaniki napięcia zasilającego, silne pola elektromagnetyczne) narzucają na montowane tam urządzenia automatyki wysokie wymagania co do odporności na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Firma PRATERM prowadzi kompleksową automatyzację miejskich systemów ciepłowniczych wdrażając sterowniki firmy Z-elektronik już od 1989 roku. Liczne doświadczenia pozwoliły na wypracowanie standardu urządzenia, które jest znakomicie przystosowane do pracy w polskich ciepłowniach. Dodatkowymi zabezpieczeniami - o ile zdecyduje się na nie odbiorca, gdyż oczywiście podwyższają one cenę instalacji - są optoizolacje torów pomiarowych sterowników i paneli, stosowanie bateryjnego podtrzymywania napięcia przy pomocy urządzeń typu UPS, które dodatkowo pełnią rolę filtrów przeciwzakłóceniowych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż urządzenia firmy Z-elektronik, jeśli ulegają uszkodzeniom, to tylko w wyniku wadliwej obsługi (omyłkowe zwarcie czy podanie zbyt wysokiego napięcia na wejściu pomiarowym). Są takie instalacje, gdzie poprzednie modele tych sterowników pracują nieprzerwanie od ponad 6 lat!

Wybór systemu operacyjnego komputera centralnego był także powodowany względami niezawodności. Linux jako system w pełni wielozadaniowy nie tylko chroni poszczególne procesy przed działaniem innych (zawieszenie jednego programu nie powoduje blokady całego systemu), ale także czyni system odpornym na - zwykle bezwiedne - szkodliwe działania obsługi. O ile problem wadliwie działających programów praktycznie nie istnieje - aplikacje stanowiące system zbierania, archiwizacji i prezentacji danych są od lat udoskonalane - o tyle "problem ludzki" jest i zawsze będzie. Właściwym rozwiązaniem nie jest tu maksymalne odgrodzenie użytkownika od systemu, którą to ideę lansują niektórzy producenci (w skrajnym przypadku sprowadza się to nawet do obsługi programów jedynie przez wysokokwalifikowanego specjalistę firmy instalującej taki system, co nie ma żadnego uzasadnienia ani ekonomicznego ani użytkowego dla odbiorcy). Należy po prostu uodpornić system na nieprawidłowe działania operatora, do czego jednak potrzebne jest doświadczenie, które zdobywa się latami. W systemach firmy PRATERM nawet odcięcie napięcia zasilającego nie powoduje awarii, gdyż standardowo komputer centralny wyposażony jest w UPS, który w przypadku całkowitego rozładowania baterii poprzez specjalne oprogramowanie prowadzi do łagodnego zamknięcia systemu, co w efekcie sprawia, że maszyna włączy się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania (przerwa w zasilaniu terminala graficznego nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla systemu).

Standardowo klientom udostępniana jest możliwość tworzenia na bieżąco kopii zapasowej danych technologicznych na serwerze firmy Praterm w Warszawie (transmisja danych przez stałe łącze internetowe lub modem). W takiej sytuacji nawet w wypadku całkowite zniszczenia serwera SZARP np. w wyniku pożaru możliwe jest szybkie odtworzenie konfiguracji i danych historycznych do stanu przed awarią.