6.2. Parcook

Tabela 3. Parcook

NazwaCentralny proces koncentrująco-uśredniający Parcook [czyt. parkuk].
LokalizacjaProces komputera centralnego.
PrzeznaczeniePobiera dane od demonów linii, dokonuje uśrednień, wylicza parametry pochodne w oparciu o dane zawarte w plikach konfiguracyjnych. Udostępnia aplikacjom warstwy użytkowej dane obrazujące kompletny stan nadzorowanego systemu. Dane dostępne są w pięciu kategoriach: próbki tj. dane bezpośrednio odebrane z demonów linii, bądź wyliczone na ich podstawie parametry pochodne, średnie minutowe, średnie 10-cio minutowe, średnie godzinne, średnie dobowe. Dodatkowo parcook powołuje do życia i nadzoruje kolejki parametrów sterujących, pośredniczące w wymianie danych pomiędzy procesami sterującymi a urządzeniami podrzędnymi (sterowniki, panele).
WizualizacjaProces warstwy usługowej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem.
WersjeProces parcook w swych podstawowych funkcjach nie jest zależny od konkretnej konfiguracji systemu zbierania danych. Do wykonywania obliczeń parametrów pośrednich parcook korzysta z modułu funkcji matematycznych. Moduł ten może być na życzenie użytkownika wzbogacony o funkcje specjalne (np. tablice konwersji parametrów).