6.3. Meaner

Tabela 4. Meaner

NazwaProces uśredniający i zapisujący do bazy parametry Meaner [czyt. miner].
LokalizacjaProces komputera centralnego.
PrzeznaczenieOdczytuje wartości średnich 10-cio minutowych dostarczanych przez parcooka i korzystając z pamięci dzielonej wylicza średnie długoterminowe: ośmiogodzinne, dobowe, tygodniowe i miesięczne, oraz zapisuje je do specjalizowanego systemu bazy danych. Meaner kontroluje dostęp do bazy przez inne programy użytkowe. W systemie, w którym istnieje program backup'ujący, meaner jest procesem inicjującym archiwizację po utworzeniu każdego następnego pliku bazy (zapisanie około 4000 rekordów).
WizualizacjaProces warstwy usługowej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem.
WersjeProces meaner w swych podstawowych funkcjach nie jest zależny od konkretnej konfiguracji systemu zbierania danych.