6.4. Raporter

Tabela 5. Raporter

NazwaProgram obsługi raportów Raporter.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Raporter pobiera dane z serwera w następującey sposób: na początku demony linii pobierają dane z poszczególnych urządzeń i przekazują je do parcooka, który to zarządza wszystkimi demonami, pobierając od nich dane. Program paramd jest serwerem HTTP, który pobiera dane od parcooka i udostępnia zebrane informacje o wartościach parametrów zbieranych przez system SZARP w postaci gotowych dokumentów XML lub HTML. Na końcu program raporter wyświetla powyższe dane. Prgram raporter komunikuje się z serwerem za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Do uruchomienia programu raporter potrzebny nam jest adres serwera, z którego proram ma pobrać dane, a także port, przez który program się komunikuje z serwerem. Z reguły jest to port 8081. Możliwe jest uruchomiene programu raporter w systemie Windows bez podanego serwera i nazwy raportu, np. z menu Start w systemie Windows. W takiej sytuacji program przy starcie spyta się o adres serwera, a następnie o wybór wzorca. Możemy także uruchomić program raporter z przeglądarki internetowej. W tym celu należy w pole adresu wpisać adres serwera oraz port, przez króry program raporter będzie mógł się połączyć z serwerem i pobrać dane z niego.
PrzeznaczenieSłuży do tekstowej wizualizacji, drukowania i archiwizacji definiowanych przez użytkownika raportów z pracy monitorowanego systemu. Dowolnie wybrane parametry pracy systemu mogą być cyklicznie wyświetlane wraz ze skrótową nazwą parametru oraz stosownym komentarzem. Użytkownik ma do wyboru zastosowanie predefiniowanych skrótów oraz nazw parametrów, może je również zdefiniować sam. Postać nowego raportu można zachować w pliku wzorca raportu do późniejszego wykorzystania. Okres cyklu powtarzania jak również kategoria wyświetlanych parametrów zależą od decyzji użytkownika. Raporty z pracy systemu mogą być na życzenie użytkownika lub cyklicznie zapisywane do plików archiwalnych w celu późniejszej analizy bądź wydruku.
WizualizacjaRaporter komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. W przypadku korzystania z gotowych wzorców raportów lub stosowania predefiniowanych nazw skrótów i parametrów do obsługi programu wystarcza mysz. Pełne możliwości edycyjne programu wykorzystuje się używając klawiatury i myszy. Załączony rysunek przedstawia widok głównego okna programu Raporter wraz z opisem elementów interfejsu graficznego oraz strukturę przykładowego raportu.
WersjeWraz z programem dostarczany jest zestaw predefiniowanych wzorców raportów odpowiadających raportom poszczególnych urządzeń podrzędnych (sterowników lub paneli przemysłowych) oraz tworzących raporty bilansowe bazujące na danych z wielu źródeł (przykładowo rozkład mocy ciepłowni na poszczególne kotły). Istnieje możliwość dostarczenia indywidualnych wzorców raportów według specyfikacji użytkownika.