6.5. Program Przeglądający

Tabela 6. Program przeglądający

NazwaProgram wizualizacji danych zarejestrowanych w bazie w postaci wykresów.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieJest to podstawowe narzędzie analityczne umożliwiające przegląd danych o pracy systemu ciepłowniczego z dowolnego okresu czasu. Dane przedstawiane są w formie wykresów zgrupowanych w tzw. oknach. Użytkownik ma możliwość wyliczania wartości średniej, maksymalnej i minimalnej z dowolnego okresu czasu, wyliczania danych sumarycznych dla wybranych parametrów (np. ilość spalonego węgla), analiz dla sezonów o ustalonych granicach, dopisywania komentarzy, przesuwania wykresów w czasie (np. w celu porównania danej wielkości dla dwóch kolejnych sezonów grzewczych), filtrowania wykresów w celu odrzucenia chwilowych zakłóceń, drukowania na dowolnej drukarce, i wiele innych. Program wyposażony jest w kontekstowy system pomocy.
WizualizacjaProgram przeglądający komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Do obsługi programu wystarcza jedynie mysz, choć dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość szybszej obsługi przy pomocy klawiatury.
WersjeProgram jest standardowo dostarczany ze zbiorem definicji okien obejmującym wszystkie monitorowane parametry. Dla użytkownika przeznaczone są tzw. okna definiowalne, w których można umieszczać dowolne wykresy z innych okien.