6.6. Kontroler

Tabela 7. Kontroler

NazwaProgram sygnalizacji przekroczeń dozwolonych zakresów parametrów Kontroler.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieSłuży do sygnalizacji przekroczeń wartości wybranych przez użytkownika parametrów pracy systemu; umożliwia również sygnalizację zaniku transmisji. Kontrola wartości zadanych parametrów następuje cyklicznie. Wszystkie przekroczenia są zapisywane do pliku, mogą być również wyświetlane na ekranie monitora. Zdefiniowaną listę kontrolowanych parametrów można zachować w pliku do późniejszego wykorzystania. Użytkownik może określać zarówno czas pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami wartości parametrów (od 10 sekund do godziny), jak i maksymalną długość plików zawierających przekroczenia zakresu (od 100 do 5000 linii). Zawartość tych plików może być przeglądana oraz drukowana.
WizualizacjaKontroler komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. W przypadku korzystania z uprzednio zdefiniowanej listy kontrolowanych parametrów do obsługi programu wystarcza mysz. Pełne możliwości edycyjne programu wykorzystuje się używając klawiatury i myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu Kontroler wraz z opisem elementów interfejsu graficznego.
WersjeProgram jest w pełni konfigurowalny przez użytkownika.