6.8. Ekstraktor

Tabela 10. Ekstraktor

NazwaProgram do odczytywania wybranych danych z bazy Ekstraktor.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieSłuży do odczytania z bazy danych wartości wybranych przez użytkownika parametrów i zapisania ich do pliku w formacie akceptowalnym przez arkusze kalkulacyjne (np. Microsoft Excel). Użytkownik może określać nie tylko przedział czasu, którego mają dotyczyć dane, ale również odczytywać dane tylko z określonych dni tygodnia oraz ustalać format pliku wynikowego (zapis w rzędach lub kolumnach, możliwość minimalizacji rozmiaru pliku wyjściowego lub wybór sposobu zapisu liczb (część dziesiętna oddzielona kropką lub przecinkiem).
WizualizacjaEkstraktor komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Obsługa programu odbywa się przede wszystkim za pomocą myszy, a w mniejszym stopniu przy użyciu klawiatury. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego.
WersjeProgram nie posiada szczególnych implementacji.