6.10. Backup

Tabela 12. Backup

NazwaProgram archiwizujący dane.
LokalizacjaProces komputera centralnego.
PrzeznaczenieNadzorowany przez meanera program zapisuje uprzednio skompresowany każdy kolejny plik z danymi zarejestrowanymi w systemie zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem (np. awaria dysku twardego).
WizualizacjaProces warstwy usługowej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem.
WersjeProgram różni się w zależności od użytego do archiwizacji medium. Najczęściej jest to taśma streamer'a SCSI.