6.11. Sterowanie

Tabela 13. Programy Sterujące

NazwaProgramy nadrzędnego sterowania systemem.
LokalizacjaProcesy komputera centralnego.
PrzeznaczenieWysyłanie poprzez demony linii parametrów pracy do sterowników mikroprocesorowych. Programy sterujące pracujące na komputerze centralnym są rozwinięciem algorytmów sterowania zaimplementowanych w sterownikach, wzbogacone o możliwość analizy długoterminowej i kontroli wszystkich parametrów w systemie. W celu podwyższenia niezawodności programy w sterownikach są przygotowane na ewentualność zaniku komunikacji z komputerem, oznaczającą w tym momencie brak podawania nowych nastaw.
WizualizacjaProcesy warstwy usługowej nie prowadzące dialogu z użytkownikiem.
WersjeZależne od charakterystyki obiektu (obciążenie, pojemność zładu itp.)