6.12. Pomocnicze

6.12.1. Rejestracja

Tabela 14. Program do rejestracji analiz węgla i żużla

NazwaProgram do rejestracji analiz węgla i żużla.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieSłuży do rejestracji analiz laboratoryjnych dotyczących składu i wartości opałowej węgla i żużla. Umożliwia na podstawie wprowadzonych danych pomiarowych wyliczenie różnych parametrów, np. wartości opałowej węgla, oraz dokonywanie przeliczeń tej wartości na różne stany. Użytkownik ma możliwość zarówno przeglądania oraz drukowania kart i wyników analizy, jak i zapamiętania wprowadzonych danych do pliku w celu ich późniejszego wykorzystania.
WizualizacjaProgram komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Wprowadzanie danych odbywa się głównie przy użyciu klawiatury, a pozostała obsługa przede wszystkim za pomocą myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego.
WersjeProgram nie posiada szczególnych implementacji.

6.12.2. Bilans

Tabela 15. Bilans energetyczny kotła

NazwaProgram do obliczania bilansu energetycznego kotła (implementacja algorytmu opracowanego przez dr Rusinowskiego z Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieSłuży do obliczania bilansu energetycznego kotła na podstawie wprowadzonych danych pomiarowych. Umożliwia wyliczanie takich parametrów, jak sprawność kotła, entalpia spalin, żużla i pyłu, czy strat ciepła do otoczenia. Wartości średnie w zadanym okresie czasu tych parametrów, które są rejestrowane w bazie danych, mogą zostać automatycznie wstawione w odpowiednie pola formularza obliczeniowego. Program umożliwia przeglądanie i drukowanie wyników obliczeń i informacji o błędach pomiarowych. Raz wprowadzone dane mogą być zapisane do pliku do późniejszego wykorzystania.
WizualizacjaProgram komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Wprowadzanie danych odbywa się głównie przy użyciu klawiatury, a pozostała obsługa przede wszystkim za pomocą myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego.
WersjeProgram nie posiada szczególnych implementacji.