6. Opis programów

6.1. Demon linii

Tabela 2. Demon linii

NazwaProces obsługi kanału komunikacyjnego Demon Linii
LokalizacjaProces warstwy komunikacyjnej komputera centralnego.
PrzeznaczenieOdpowiada za bezbłędną dwustronną transmisję danych w obrębie pojedynczego kanału komunikacyjnego. Pośredniczy w wymianie danych pomiędzy grupą urządzeń przypisanych do kanału komunikacyjnego a procesem koncentrującym. Odczytuje parametry z urządzeń, odrzuca wartości przekłamane, dokonuje wstępnego uśrednienia, eliminuje chwilowe przerwy w komunikacji, udostępnia poprawne dane centralnemu procesowi koncentrująco-uśredniającemu parcook. Przesyła parametry sterujące z wyższych warstw systemu do kontrolowanych urządzeń.
PrzeznaczenieOdpowiada za bezbłędną dwustronną transmisję danych w obrębie pojedynczego kanału komunikacyjnego. Pośredniczy w wymianie danych pomiędzy grupą urządzeń przypisanych do kanału komunikacyjnego a procesem koncentrującym. Odczytuje parametry z urządzeń, odrzuca wartości przekłamane, dokonuje wstępnego uśrednienia, eliminuje chwilowe przerwy w komunikacji, udostępnia poprawne dane centralnemu procesowi koncentrująco-uśredniającemu parcook. Przesyła parametry sterujące z wyższych warstw systemu do kontrolowanych urządzeń.
WizualizacjaProces warstwy komunikacyjnej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem.
WersjeRS232-1 Dla pojedynczego urządzenia Z-elektronik podłączonego za pomocą interfejsu RS232 z komunikacją jednostronną (tylko zbieranie danych), zasięg max. 200m, prędkość transmisji 9600 lub 2400 bps
RS232-2 Dla pojedynczego urządzenia Z-elektronik podłączonego za pomocą interfejsu RS232 z komunikacją dwustronną (zbieranie danych i zdalne przesyłanie nastaw), zasięg max. 200m, prędkość transmisji 9600 lub 2400 bps
RS485-1 Dla grupy urządzeń Z-elektronik podłączonej za pomocą interfejsu RS485 z komunikacją jednostronną (tylko zbieranie danych), zasięg zależny od konfiguracji sieci (przy połączeniu 1-do-1 do 10km), prędkość transmisji 9600 bps
RS485-2 Dla grupy urządzeń Z-elektronik podłączonej za pomocą interfejsu RS485 z komunikacją dwustronną (zbieranie danych i zdalne przesyłanie nastaw), zasięg zależny od konfiguracji sieci (przy połączeniu 1-do-1 do 10km), prędkość transmisji 9600 bps
Waga Dla mikroprocesorowej wagi taśmociągowej
Inne Na zamówienie dla dowolnego protokołu transmisji szeregowej po dostarczeniu dokumentacji technicznej przez kontrahenta