1.5. Konfiguracja w środowisku KDE albo window managerze

Zalecanym obecnie sposobem jest, zamiast dodawania wpisów do menu menedżera okien, użycie programu SCC (Szarp Control Center). Szczegóły są opisane w dokumentacji programu SCC.