5.5.2. Tworzenie i uaktualnianie konfiguracji

Konfiguracja jest tworzona przez program agregator instalowany domyślnie w katalogu /opt/szarp/bin. Program przyjmuje jeden parametr - ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, którego format opisany jest w następnym rozdziale. Jeżeli program napotka błąd, wypisze o nim komunikat i zakończy działanie z kodem 1. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, program kończy działanie z kodem 0, nie wypisując żadnego komunikatu.

Plik konfiguracyjny opisuje konfiguracje które mają wejść w skład konfiguracji łączonej, przekształcenia jakim mają być poddane parametry z nich, oraz ewentualne parametry definiowalne, korzystające z danych z konfiguracji składowych. Plik zawiera też informację o prefiksie wynikowej konfiguracji. W wyniku działania programu powstaje plik params.xml w katalogu /opt/szarp/<prefix>/config (który musi istnieć) oraz odpowiedni katalog /opt/szarp/<prefix>/szbase zawierający strukturę bazy danych (<prefix> to prefiks konfiguracji ustalony w pliku konfiguracyjnym).

Notatka: Zalecaną konwencją jest wybieranie prefiksu czteroznakowego, kończącego się dużą literą 'X'. Np. w przypadku tworzenia konfiguracji obejmujących ciepłownię i węzły z Zamościa wybrany prefiks to zamX.

W związku z tym operacje potrzebne do stworzenia konfiguracji łączonej sprowadzają się do:

Program agregator będzie musiał być ponownie uruchamiany po każdej istotniejszej zmianie w którejkolwiek z konfiguracji składowych - tak, aby mógł uaktualnić informację o parametrach i linki w bazie.

Notatka: Program tworzy tylko konfigurację w formacie IPK - jeżeli chcemy stworzyć lub uaktualnić konfigurację w formacie SZARP 2.1, musimy wywołać program ipk2szarp (zobacz Sekcja 5.3.4).