5.3.10. Spis narzędzi do IPK

Poniżej znajduje się lista wchodzących w skład dystrybucji SZARP'a narzędzi pomocnych w pracy z IPK. Wszystkie te narzędzia obsługują opcję '-h' (lub '--help'), po podaniu której wyświetlają dokładny opis opcji i parametrów programu. Stąd też poniżej znajdują się tylko ogólne opisy przeznaczenia poszczególnych narzędzi: