5.3.7. Samodzielne tworzenie i edytowanie konfiguracji IPK

Niniejszy rozdział zawiera kilka ogólnych uwag dotyczących edycji konfiguracji w formacie IPK.