9.3. Parametry informacyjne programu

Program meaner3 w trakcie działania zapisuje zestaw kilkunastu parametrów informujących o stanie programu i wykonywanych zadaniach. Parametry te nazywane są parametrami informacyjnymi. Wartości parametrów odnoszą się do cyklu rozpoczynającego się o czasie zapisu parametru, tzn. np. wartości parametrów z godziny 11:40 odnoszą się do cyklu który rozpoczyna się o 11:40 a kończy zapisem o 11:50 (przyjmując długość cyklu 10 minut). Oznacza to w praktyce, że część parametrów informacyjnych jest zapisywana z datą wsteczną, np. informacja o wykonanych zadaniach odnosząca się do cyklu rozpoczynającego się o 11:40 jest dostępna dopiero o 11:50. W związku z tym dziury w zapisie części parametrów informacyjnych mogą nie pokrywać się z przerwami w działaniu programu.

Zapis parametrów informacyjnych następuje na początku cyklu, po zapisaniu właściwych parametrów. Parametry te są zapisywane zawsze, niezależnie od tego czy są zawarte w konfiguracji (podobne rozwiązanie powinien też implementować program przeglądający). Jeżeli w konfiguracji znajdzie się parametr o nazwie identycznej z jakimś parametrem informacyjnym, to jego zawartość zostanie nadpisana (bo parametry informacyjne są zapisywane po zwykłych).

Dostępne są następujące parametry: