Rozdział 8. Wersja Oprogramowania

Aby poznać numer wersji Synchronizatora Plików (SSC), a tym samym najczęściej numer wersji zainstalowanego oprogramowania, należy nacisnąć lewym lub prawym przyciskiem myszy na ikonkę Synchronizatora Plików i wybrać z listy "O programie".