5.2.2. Element params

Nadrzędnym elementem jest element params. Zawiera on informację o wersji IPK (aktualnie 1.0), tytuł konfiguracji i okresy (w sekundach), co ile odbywa się odpytywanie sterowników o dane (przez demony linii) i wysyłanie danych przez program sender. Tytuł konfiguracji będzie widoczny jako tytuł okna programu przeglądającego. Do prawidłowego działania szablonów XSLT powinna być także obecna deklaracja przestrzeni nazw (atrybut xmlns).

Przykładowy początek pliku może wyglądać tak:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!--
  To jest konfiguracja dla Katowic.
   -->
<params xmlns="http://www.praterm.com.pl/SZARP/ipk" version="1.0"
        read_freq="10" send_freq="10" title="ZEC Katowice Wydział V">
       

Atrybuty element params: