5.2.3. Element device

W elemencie params umieszcza się elementy device. Opisują one pojedynczą linię komunikacyjną, obsługiwaną przez konkretnego demona linii. Zawierają informacje z pliku parcook.cfg,takie jak ścieżka do urządzenia i demona linii, prędkość transmisji, ilość bitów stopu. Możliwe są następujące atrybuty:

Przykładowy element device zwykle wygląda więc tak:
    <device daemon="/opt/szarp/bin/linedmn" path="/dev/ttyA12">
W bardziej skomplikowanych przypadkach może to być np.:
    <device daemon="/opt/szarp/bin/rsdmn" path="/dev/ttyA12"
        speed="4800" stop="1" special="0">