5.2.4. Elementy radio i unit

W ramach jednej linii może występować kilka (co najmniej jedna) tzw. jednostek komunikacji. Każda z tych jednostek ma odpowiadający sobie element unit. Struktura elementu device wygląda w takim przypadku następująco:

  <device >
    <unit>
      Lista parametrów jednostki 1
      ...
    </unit>
    <unit>
      Lista parametrów jednostki 2
      ...
    </unit>
    ...
  </device>
Jeżeli mamy do czynienia z komunikacją radiową, dochodzi nam jeszcze jeden element, pośredni między device a unit - identyfikator linii radiowej (modemu radiowego), czyli element radio. Wtedy struktura elementu device przedstawia się następująco:
  <device >
    <radio>
      <unit>
        Lista parametrów jednostki 1 modemu 1
        ...
      </unit>
      <unit>
        Lista parametrów jednostki 2 modemu 1
        ...
      </unit>
      ...
    </radio>
    <radio>
	  ...
    </radio>
	...
  </device>

Element radio ma tylko jeden atrybut id - tekstowy identyfikator linii radiowej, w postaci jednego znaku ASCII, nie może się powtarzać w ramach linii komunikacyjnej. Przykładowa deklaracja:

    <radio id="W">
	  ...
    </radio>

Element unit zawiera listę wchodzących w skład danej jednostki parametrów, najpierw odczytywanych ze sterownika (elementy param) a następnie (opcjonalnie) wysyłanych do sterownika (elementy send). Właściwości konkretnej jednostki komunikacyjnej opisuje kilka atrybutów (wszystkie są wymagane):

Przykład deklaracji elementu unit:
    <unit id="5" type="1" subtype="2" bufsize="3">
	  ...
    </unit>