5.2.5. Element send

Wchodzące w skład jednostki elementy send opisują elementy wysyłane do sterownika przez program sender (w SZARP 2.1 opis tych elementów znajdował się w pliku sender.cfg). Elementy send nie posiadają żadnych identyfikatorów, są rozpoznawane na podstawie kolejności wystąpienia wewnątrz danej jednostki komunikacyjnej (elementu unit). Elementy send posiadają następujące atrybuty:

Przykład:
        <send param="Wiatromierz:LB-746:prędkość wiatru" type="hour"
            repeat="1" send_no_data="1"/>
Czasami zdarza się, że konfiguracja jednostki zawiera pewną ilość parametrów zadawanych, tymczasem nie są one skonfigurowane (a więc program sender nie będzie ich wysyłał). W takim przypadku w pliku IPK powinien pojawić się element send pusty, także bez żadnych atrybutów. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy po parametrach nieskonfigurowanych ma nastąpić jakiś skonfigurowany.