Rozdział 3. Program sender

Spis treści
3.1. Konfiguracja programu sender
3.2. Uruchamianie programu sender
3.3. Algorytm działania programu sender

Program sender wykorzystywany jest do komunikacji z demonami linii, a dokładnie do wysyłania parametrów do sterowników i do odbierania ewentualnych odpowiedzi.

3.1. Konfiguracja programu sender

Aplikacja sender w swojej poprzedniej wersji wykorzystywała do konfiguracji plik sender.cfg. W aktualnej wersji program sender do konfiguracji wykorzystuje wyłącznie plik params.xml z katalogu /opt/szarp/{aktualna konfiguracja}/config/. Do konfiguracji programu sender wykorzystujemy dwa zasadnicze elementy pliku params.xml: