3.2. Uruchamianie programu sender

Uruchamianie programu sender:

/opt/szarp/bin/sender --help
Usage: sender [OPTION...]
SZARP sender application daemon.

   --D<param>=val     Set initial value of libpar variable <param> to
               val.
 -n, --no-daemon      Do not fork and go into background, useful for
               debug.
 -?, --help         Give this help list
   --usage        Give a short usage message
 -V, --version       Print program version

Config file szarp.cfg:
These parameters are read from section 'sender' and are optional:
    log       path to log file, default is /opt/szarp/log/sender.log
    log_level    log level, from 0 to 10, default is from command line
            (-Ddebug=needed_log_level parameter) or 2.

Report bugs to coders@praterm.com.pl.

W aktualnej wersji, aplikacja sender może pracować w trybie "debug" lub w trybie normalnym (bez debugowania). Uruchomienie w trybie "debug" może nastąpić w kilku przypadkach:

Uruchomienie w trybie normalnym następuje zawsze wtedy kiedy poziom diagnostyki został ustawiony na 0.

Po uruchomieniu aplikacji sender w trybie diagnostycznym, ważna jest obserwacja w dwóch miejscach: