5.2.14. Elementy seasons oraz season

W elemencie params może znajdować się element seasons opisujący sezony letnie. Element seasons może zawierać dowolną ilość elementów season. Element season musi zawierać następująca listę atrybutów:

Element seasons musi zawierać atrybuty month_start, day_start, month_end oraz day_end, mają one identyczne znaczenie jak atrybuty elementu season, ale określają domyślne granice sezonu używane, gdy brak jest definicji sezonu dla danego roku.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sezonów:

  <seasons month_start="4" day_start="4" month_end="10" day_end="5"> 
    <season year="2006" month_start="3" day_start="3" month_end="11" day_end="11"/>
    <season year="2004" month_start="5" day_start="3" month_end="10" day_end="9"/>
  </seasons>