5.2.15. Elementy i atrybuty z innych przestrzeni nazw

Dla potrzeb konfigurowania niestandardowych demonów linii wprowadzono możliwość umieszczania w dokumencie IPK elementów i atrybutów z innych przestrzeni nazw. Elementy te mogę znaleźć się na początku elementu device oraz na końcu elementów param i send. Większość elementów (poza wymienionymi także params i unit) może zawierać też atrybuty z innych przestrzeni nazw. Szczegóły można znaleźć w kodzie konkretnych demonów, większość z nich używa przestrzeni nazw http://www.praterm.com.pl/SZARP/ipk-extra. Przykład:

  <device daemon="/opt/szarp/bin/mbusdmn" path="/dev/ttyA11" 
        xmlns:modbus="http://www.praterm.com.pl/SZARP/ipk-extra"
	modbus:mode="master">
	....

Jednym z takich atrybutów, niezwiązanym z konkretnym urządzeniem, jest atrybut docpath elementu device, wskazujący adres internetowy dokumentacji parametrów danego urządzenia, np.

  <device daemon="/opt/szarp/bin/mbrtudmn" path="/dev/ttyA11" 
        xmlns:extra="http://www.praterm.com.pl/SZARP/ipk-extra"
	extra:docpath="http://www.szarp.org/docs/szarp-plc-howto/html/heatmeter-kamstrup-66c.html
	">
	....