5.2.11. Element treenode

Element draw może zawierać jeden lub więcej elementów treenode. Elementy treenode służą do ustawiania zestawów wykresów w drzewko, którego liścmi są zestawy wykresów, a węzłami elementy treenode. Każdy z elementów treenode może zawierać opcjonalnie jeden element treenode który określa ojca elementu.

Przykład:

        <draw title="Kocioł WR 5 - temperatury" prior="81" color="cyan" min="0"
max="150" order="2">
		<treenode name="Kocioł WR 5"/>
	</draw>
W tym wypadku w programie przeglądającym jako dziecko korzenia drzewa zostanie dodany element "Kocioł WR 5", którego potomkiem będzie węzeł "Kocioł WR 5 - temperatury".

Przykład kolejny:

        <draw title="Kocioł WR 5 - temperatury" prior="81" color="cyan" min="0"
max="150" order="2">
		<treenode name="Kocioł WR 5">
			<treenode name="Kotły"/>
		</treenode>
	</draw>
W tym wypadku w programie przeglądającym jako dziecko korzenia zostanie utworzony element "Kotły", którego potomkiem będzie węzeł "Kocioł WR 5", a ten węzeł będzie zawierał liść "Kocioł WR 5 - temperatury".

Element treenode może zawierać następujące atrybuty: