5.2.12. Przykłady elementów param

Na zakończenie trzy przykłady opisów parametrów:

	
  <param name="Kocioł WR 5:Sterownik:temperatura zadana" short_name="Tod"
      draw_name="Temp. zadana" unit="°C" prec="1" base_ind="0">
    <raport title="Kocioł WR 5" description="temperatura zadana"
      filename="Kocioł_WR_5.rap"/>
    <raport title="RAPORT TESTOWY" description="Kocioł WR 5
      Sterownik" filename="test.rap"/>
    <draw title="Kocioł WR 5 - temperatury"
      prior="81" color="cyan" min="0" max="150"/>
  </param>
  <param name="Kocioł; WR 5:Sterownik:stosunek energia / masa"
      short_name="Km" draw_name="Stos. energia/masa" unit="MWh/t" prec="3"
      base_ind="39">
    <define type="RPN" 
	  formula="(*:*:stosunek energia /objętość) 1000 * (*:*:masa nasypowa węgla) / "/>
    <raport title="Kocioł WR 5"
	  description="stosunek energia / masa"
	  filename="Kocioł_WR_5.rap"/>
    <draw title="Waga WR 5 - sprawność" prior="91"
		 color="cyan" min="0" max="8"/>
  </param>
  <param base_ind="auto" name="Kocioł 3:Sterownik:aktualna objętość węgla" short_name="V" 
	draw_name="Obj. węgla kotła 3" unit="m3/h" prec="3">
    <raport title="Waga 3" filename="Waga_3.rap" order="6"/>
    <draw title="Waga 3 - dostarczony węgiel" min="0" max="1.5" special="hoursum" order="2"/>
  </param>