1.2. Kompilacja i instalacja systemu

Sposób kompilacji i instalacji systemu SZARP jest dokładnie opisany w pliku INSTALL znajdującym się w głównym katalogu ze źródłami systemu. W większości przypadków sprowadza się to do wydania w katalogu ze źródłami komend:

cmake .
make
su
make install