1.3. Instalacja pakietów binarnych

1.3.1. Przygotowanie systemu

System SZARP dostępny jest także w postaci pakietów deb. Instalację należy rozpocząć od dodania wpisów do pliku /etc/apt/sources.list:

deb http://www.szarp.org/debian stable main non-free
deb http://www.szarp.org/debian unstable main non-free
Oczywiście, możemy dodać tylko jedną z w/w linii jeżeli zamierzamy korzystać tylko i wyłącznie z jednej wersji SZARPa. Zalecane jest jednak, by plik sources.list zawierał wszystkie wymienione wpisy, umożliwi to potem zmianę używanej wersji SZARPa za pomocą skryptów konfiguracyjnych paczki szarp-updater. Kolejność wpisów ma znacznie, apt-get stara się instalować pakiety ze źródła, które występuje jako pierwsze, zachowanie to można zmienić opcją -t programu apt-get (np. apt-get -t stable)

Ściągamy indeksy repozytorium komendą:

apt-get update
Za pomocą komendy:
apt-cache search szarp
możemy przejrzeć listę dostępnych pakietów związanych z SZARP'em, szczegóły dotyczące konkretnego pakietu możemy obejrzeć wywołując komendę np.
apt-cache show szarp-server