1.3.2. Wybór roli

Podczas instalacji musimy zdecydować jaką rolę ma pełnić komputer, na którym uruchamiamy system SZARP: serwera, terminala lub też służył będzie jedynie do przeglądania baz. Dla każdej z tych ról przewidziana jest oddzielna paczka, są to odpowiednio: szarp-server, szarp-terminal.

Instalujemy wybraną paczkę np. następującą komendą:

apt-get install szarp-terminal

W trakcie instalacji należy odpowiedzieć na kilka pytań, na podstawie udzielonych odpowiedzi zostanie stworzona konfiguracja systemu, niektóre pytania są specyficzne dla pewnych pakietów.