1.4. Struktura katalogów

Całość systemu SZARP znajduje się domyślnie w katalogu /opt/szarp.

W podkatalogu /opt/szarp/bin znajdują się programy użytkowe systemu.

W podkatalogu /opt/szarp/resources znajdują się różnego rodzaju dane wykorzystywane przez system. W szczególności w podkatalogu /opt/szarp/resources/documentation znajduje się dokumentacja systemu.

W podkatalogu /opt/szarp/lib znajdują się biblioteki wykorzystywane przez programy SZARP, między innymi moduły Pythona.

Każda konfiguracja (czyli zestaw plików konfiguracyjnych a także bazy z danymi historycznymi systemu) znajduje się w katalogu /opt/szarp/<prefix>, gdzie prefix jest nazwą systemu, taką samą jak nazwa serwera SZARP obsługującego daną konfigurację. Tradycyjnie jest to czteroliterowy skrót nazwy miast, np. zamo dla Zamościa, gcwp dla ciepłowni WP w Gliwicach itp.

Katalogów z konfiguracjami może być na jednym komputerze wiele, gdyż system umożliwia przeglądanie danych z wielu konfiguracji. Przykładowo instalacja w Gliwicach składa się z trzech serwerów o nazwach gliw, gcie i gcwp. Na komputerze gliw-t1 (terminal systemu SZARP) będą się znajdować konfiguracje ze wszystkich trzech serwerów, a więc katalogi /opt/szarp/gliw, /opt/szarp/gcie i /opt/szarp/gcwp.

W katalogu /opt/szarp/<prefix> mogą znajdować się następujące podkatalogi:

O ile podkatalog config zawiera opis konfiguracji sterowników, parametrów, raportów, wykresów itp. związany z jakąś instalacją fizyczną systemu (zobacz Rozdział 5), to opcje konfiguracji programów wchodzących w skład systemu SZARP znajdują się w pliku /etc/szarp/szarp.cfg w formacie opisanym w Sekcja 4.1. W instalacjach systemu "na obiektach" (w przeciwieństwie do instalacji np. w domach użytkowników oglądających dane z kilku systemów) zwykle plik szarp.cfg jest wspólny dla wszystkich serwerów i terminali na obiekcie. Plik umieszcza się wtedy w katalogu /opt/szarp/<prefix> jednego z serwerów i na wszystkich komputerach na obiekcie tworzy się linki symboliczne /etc/szarp/szarp.cfg wskazujące na ten plik. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że dzięki mechanizmowi BODAS zmiany konfiguracji są przegrywane automatycznie.

Podobną konwencję linku od odpowiedniego katalogu /opt/szarp/<prefix> stosuje się w przypadku pliku /etc/szarp/parstart.cfg, opisującego składniki systemu SZARP jakie mają być uruchomione przy starcie systemu. Plik ten jest wykorzystywany przez skrypt startowy /etc/init.d/parstart.