1.3.4. Opis pakietów

Poniżej zostały opisane główne pakiety składające się na system SZARP. Szczegółowy, najbardziej aktualny spis zawartości poszczególnych pakietów znajduje się w pliku debian/control w katalogu źródeł systemu.