5.5. Łączenie wielu konfiguracji w jedną

5.5.1. Koncepcja

Mechanizm łączenia wielu konfiguracji w jedną pozwala na prezentowanie w programie przeglądającym SzarpDraw wykresów z kilku oddzielnych baz na raz, a także na tworzenie parametrów definiowalnych, których formuły odwołują się do parametrów z różnych baz.

Notatka: Obecnie system SZARP umożliwia definiowanie parametrów odwołujących się do parametrów z innych baz oraz wyświetlanie w jednym zestawie wykresów z różnych baz. Stąd też konfiguracje agregowane nie są już niezbędne i nie mają takiego znaczenia.

Konfiguracje składowe muszą być w formacie IPK, a bazy muszą być w formacie SzarpBase (Rozdział 8). W wyniku złożenia powstaje nowa konfiguracja, której plik params.xml zawiera odpowiednio przekształcone wszystkie bądź wybrane parametry z konfiguracji składowych. Nowo powstała baza zawiera natomiast linki symboliczne do odpowiednich katalogów w bazach składowych. Dzięki temu w miarę pojawiania się danych w bazach składowych, będą one widoczne w konfiguracji łączonej.

Konfiguracja łączona może być normalnie przesyłana mechanizmem bodas, może też być tworzona bezpośrednio na komputerach, na których ma być oglądana.