5.4.3. Rozszerzanie IPK

W przyszłości zapewne IPK będzie obsługiwać więcej danych o konfiguracji niż obecnie. Nie każde jednak powstanie nowego programu musi się wiązać z rozszerzaniem IPK.

W niektórych przypadkach celowe wydaje się utrzymywanie oddzielnych plików konfiguracyjnych dla jakiś programów. Jest tak np. w przypadku dyspozytora. Plik konfiguracyjny tego programu nie opisuje właściwości parametrów samych w sobie, poza tym jest specyficzny dla użytkownika. Przystosowaniem programu do współpracy z IPK mogłoby być natomiast używanie jako identyfikatorów parametrów ich nazw, zamiast indeksów w bazie czy pamięci dzielonej. Uniezależnia to taki program od większości zmian w konfiguracji bazowej, trzymanej w IPK (najgorsze co może się stać to usunięcie jakiegoś parametru lub zmiana nazwy - program straci wtedy dostęp do tego parametru).

Inne programy (np. analiza) wykorzystują jednak raczej właściwości parametrów samych w sobie i w związku z tym być może korzystne byłoby umieszczenie informacji o roli parametru w analizie w IPK, np. przez dodanie elementu-dziecka do elementu param. W skrócie działania konieczne do dodania nowych danych do IPK przedstawiają się następująco: