13.4.5. Edycja schematów w programie Inkscape

Możliwa jest ręczna edycja plików SVG zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale powyżej, nie jest to jednak zbyt wygodne. Prostszym sposobem edycji całości schematu, zarówno jego postaci graficznej, jak i informacji związanych z parametrami, jest wykorzystanie programu Inkscape wraz z odpowiednią wtyczką.

Inkscape jest darmowym programem do edycji grafiki wektorowej, ze strony www.inkscape.org można ściągnąć wersję dla Windows, pakiety dla większości dystrybucji powinny być dostępne bezpośrednio w ramach dystrybucji. Dla Debiana instalacja sprowadza się do wydania komendy apt-get install inkscape.

13.4.5.1. Instalacja wtyczki do edycji schematów ISL

Do edycji schematów ISL potrzebna jest wtyczka, którą można bezpłatnie pobrać ze stron SZARP'a.

Jeśli wtyczka została poprawnie zainstalowana, po uruchomieniu programu Inkscape w menu Efekty powinniśmy mieć dostępną pozycję ISL Editor.

13.4.5.2. Konfiguracja wtyczki - wybór konfiguracji

Po wybraniu z menu Efekty opcji ISL Editor pokaże się okienko, w którym musimy podać ścieżkę do pliku params.xml z konfiguracją SZARP, z której będziemy chcieli pobierać parametry. Można wykorzystać plik z konfiguracji obecnej na komputerze na którym pracujemy, możemy też po prostu skopiować odpowiedni plik params.xml.

13.4.5.3. Tworzenie elementów tekstowych

Na początek spróbujemy utworzyć schemat wyświetlający w postaci tekstowej wartość parametru. W tym celu wybieramy z paska narzędzi programu narzędzie tworzenie obiektów tekstowych (klawisz skrótu F8) i dodajemy do rysunku dowolny tekst - niech będzie to np. ?. Następnie wybieramy narzędzie zaznaczania (F1), możemy trochę zwiększyć rozmiar wprowadzonej litery rozciągając ją. Mając zaznaczony nasz nowy obiekt wybieramy z menu Efekty opcję ISL Editor. W okienku podajemy ścieżkę do konfiguracji SZARP (pliku params.xml) - program zapamięta wprowadzoną wartość, więc za kolejnym razem możemy po prostu kliknąć Ok.

W okienku uruchomionej wtyczki na górze znajduje się pole ze ścieżką do wybranego parametru (jeśli tworzymy element, to będzie ono początkowo puste). Za pomocą przycisku Wybierz parametr otwieramy okienko z drzewkiem parametrów do wyboru - wybieramy jakiś parametr i klikamy Ok. Domyślnie wstawiana jest tylko wartość parametru (ścieżka kończy się na @value), jeśli chcemy aby pokazywana była także jednostka, zaznaczamy pole Pokaż nazwę jednostki - końcówka ścieżki przyjmie wartość @v_u.

To wszystko - po zamknięciu okienka i zapisaniu pliku możemy go skopiować na serwer SZARP do katalogu ze schematami i uruchomić przeglądarkę żeby obejrzeć stworzony schemat.

13.4.5.4. Modyfikacja atrybutów elementów

Uzyskanie np. efektu słupka rtęci którego wysokość zależy od temperatury wymaga uzależnienia wysokości prostokąta reprezentującego słupek termometru od wartości parametru. W tym celu, podobnie jak opisano wyżej, zaczynamy od utworzenia obiektu na którym będzie operować - tworzymy prostokąt (skrót F4), następnie mając go zaznaczonego uruchamiamy z menu wtyczkę. Wybieramy parametr i klikamy na opcję "Zastąp wartość atrybutu". Z rozwijanej listy wybieramy atrybut zaznaczonego obiektu, który chcemy uzależnić od wartości parametru.