Rozdział 14. Serwer komentarzy (remarks server)

Spis treści
14.1. Konfiguracja
14.2. Baza danych

14.1. Konfiguracja

Aby uruchomić remarks_server.py potrzebny jest plik konfiguracyjny, oraz postgresowa baza danych. Przykładowy plik konfiguracyjny wygląda następująco:

[database]
name=remarks
user=remarks_server
password=zażółć_gęślą_jaźń
server_name=localhost
[connection]
host=127.0.0.1
port=5432
certfile=/etc/szarp/sss_ca.pem
keyfile=/etc/szarp/sss_key.pem
Wszystkie pozycje są obowiazkowe. Polecany właściciel bazy jest taki jak w pliku, ponieważ schemat bazy zawiera odwołania do tego użytkownika. Podany port jest domyślnym portem na którym stawiany jest serwer postgresa.

Plik konfiguracyjny powinien nazywać się /etc/szarp/remark_server_config.ini