14.2. Baza danych

Serwer komentarzy używa postgresowej bazy danych. Jej schemat jest w repozytorium razem z kodem programu jako utils/remarks_server/remarks.schema. Aby uruchomić program należy w /etc/szarp/parstart.cfg ustawić zmienną REMARKS_SERVER na 1. Specyficznym zachowaniem programu jest to, że nie da się go wystartować bez wpisu o serwerze do bazy danych.

Tak więc aby stworzyć bazę danych należy wykonać na bazie następujące polecenia:

createuser -P remarks_server
createdb -O remarks_server remarks
psql remarks < remarks.schema