4.1.3. Parametry

Deklaracja parametru polega na podaniu nazwy parametru (znaki alfanumeryczne i podkreślenie), bezpośrednio po niej znaku = a potem wartości parametru:

nazwa=to jest wartość parametru
Jest to równoważne:
nazwa=to jest \
wartość parametru
Za wartość parametru podstawiany jest cały ciąg tekstowy, do końca linii (ale bez niego). Powtórne zadeklarowanie parametru nadpisuje starą wartość.