15.2. Konfiguracja.

Oba skrypty (ipk2mobile.pl, switch_controller.pl) znajdujące się z reguły w /usr/work/szarp/script/mobile musimy przegrać do /opt/szarp/bin.

Params.xml:

Ostatnim etapem jest uruchomienie ipk2mobile, z odpowiednim prefiksem,np.

/opt/szarp/bin/ipk2mobile.pl -p szw5
lub
/opt/szarp/bin/ipk2mobile.pl --prefix=szw5
Zostaną wygenerowane dwa pliki: /opt/szarp/$prefix/sudoers i /opt/szarp/$prefix/switch_menu.in. Ten pierwszy jest automatycznie przegrywany do /etc a ten drugi zawiera zmienna $scc_switch_menu$. Edytujemy więc szarp.cfg i includujemy drugi plik. Następnie dopisujemy w sekcji scc do zmiennej menu $scc_switch_menu$.np
:scc

menu = $scc_switch_menu$, \
...
Tak skonfigurowany komputer jest już gotowy.