15.3. Podstawy korzystania.

Aby zmienić typ regulatora musimy otworzyć scc menu i wybrać podmenu Zmień typ i wybrać szukany przez nas rodzaj regulatora. Następnie musimy z menu wybrać pole "Zmień nazwę" i w ukazanym okienku wybrać węzeł na którym znajduje się komputer przenośny, w przeciwnym wypadku wybrać pole "Dodaj nową nazwę". W przyszłości przewidziane jest że na wykresie Status Monitoringu zamiast liczb będą pojawiać się nazwy węzłów.