8.3. Program extrszb

Program extrszb jest tekstowym narzędziem służącym do odczytywania danych z bazy w formacie SzarpBase i konwersji ich do postaci, która może być wczytana przez arkusz kalkulacyjny.

Program extrszb pozwala na wczytanie danych z bazy w formacie SzarpBase do arkusza kalkulacyjnego. Jest to narzędzie uruchamiane z linii poleceń. Argumentami programu są nazwy parametrów, dla których mają zostać odczytane dane. Program wypisuje wyniki działania na standardowe wyjście lub do zadanego pliku. Na wyjściu program produkuje tabelę, której kolumny odpowiadają parametrom, a w wierszach znajdują się kolejne wartości próbek parametrów - wiersze są posortowane po czasie. Odczytywanie parametrów z bazy można przerwać przez wciśnięcie Ctrl-C. Opcje i argumenty mogą być podane w dowolnej kolejności, chyba że coś innego wynika z ich opisów. Możliwe są następujące:

Notatka: Najbardziej aktualny spis możliwych opcji można uzyskać uruchamiając program z opcjią --help.

Program korzysta z biblioteki libpar, wczytuje za jej pomocą następujące parametry: