8.4. Program szbedit

Program szbedit służy do edycji plików bazy SzarpBase - dodawania, usuwania i modyfikowania danych. Przyjmuje jeden argument - ścieżkę do pliku z danymi. Do otwarcia pliku użytkownik musi mieć prawa zapisu do niego.

Jeżeli nazwa pliku zawiera rok i miesiąc, program na tej podstawie jest w stanie wyświetlając dane podawać czas lokalny. Jeśli nie, to podaje czas w strefie czasowej UTC.

Opis elementów ekranu i sposobu obsługi można uzyskać po uruchomieniu programu i naciśnięciu klawisza F1.